Opłaty

Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn. wypełnią Formularz Rejestracyjny oraz dokonają opłaty rejestracyjnej w wysokości 20 zł na konto:

Bank Spółdzielczy w Zambrowie

02 8775 0009 0010 0100 1499 0001

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „SPORTEAM”

Aleja Wojska Polskiego 63

18-301 Zambrów

W tytule przelewu: Biegi Zambrowskie – Nazwisko i Imię

Opłaty należy dokonywać w terminie 5 dni od momentu zapisania się na listę startową, jednak nie później niż do 26 kwietnia 2017 roku. Brak płatności we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy startowej.

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 40 zł płatnych gotówką.

Uwaga – w przypadku rezygnacji nie zwracamy opłaty startowej.