Komunikat techniczny 3 Zambrowski Bieg Uliczny 1 maja 2017

 1. Bieg na dystansie 10 km wystartuje o godz. 10:30 – trasa z atestem PZLA
 2. Start biegu na dystansie 5 km nastąpi o godz. 10:40.
 3. Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego.
 4. Trasa: http://sporteam.zambrow.pl/?p=5569
 5. Na trasie Biegu o dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania na 5-tym km.
 6. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przedstawić w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego. Wzór oświadczenia na ostatniej stronie regulaminu http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/iiizambrowskibieguliczny/regulamin.pdf
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 9. Adres Biura Zawodów: Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA (nowy budynek), ul. Wyszyńskiego 8. Biuro będzie czynne: 1 maja 2017 w godzinach 8.00 – 10.00.
 10. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający: – numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę, talon na obiad do wykorzystania w Fabryce Jedzenia, ul. Piłsudskiego 5. Numer z chipem jest własnością Organizatora i podlega zwrotowi po ukończonym biegu (na mecie).
  Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu, które zapewnia organizator. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 11. Pakiet startowy można odebrać tylko osobiście.
 12. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem w przypadku osób pełnoletnich, zaś w przypadku osób w wieku od 16 do 18 roku życia – legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (np. paszport)
 13. Szatnia – będzie czynna w dniu zawodów w Zambrowskim Klubie Sportowym OLIMPIA, ul. Wyszyńskiego 8 (nowy budynek) w godzinach  od 9.30 do 13.00. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych rzeczy bez nadzoru.
 14. Parking dla uczestników imprezy przed budynkiem Klubu (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz przy Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 6a.
 15. Nagrody: każdy, kto ukończy bieg otrzyma ma mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziano puchary oraz nagrody finansowe. Odbiór nagród finansowych na podstawie ważnego dowodu tożsamości po dekoracjach w Biurze Zawodów.

Stadion Miejski w Zambrowie

9.00 – 10.30 biegi dla dzieci na płycie stadionu

10.30 – start biegu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem PZLA)

10.40 – start biegu na 5 km ulicami Zambrowa

Biuro zawodów, szatnia, toalety:
w budynku Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA (nowy budynek)

Organizatorzy:

Urząd Miasta Zambrów

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne SPORTEAM

Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3