Zapisy na rajd rowerowy
Zambrów – Grodno – Zambrów.

Burmistrz Miasta Zambrów i Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „SPORTEAM” ogłaszają zapisy  na rajd rowerowy Zambrów – Grodno – Zambrów.

Rajd odbędzie się w dniach 4 – 8 lipca 2018 r. W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające  paszport z terminem ważności dłuższym co najmniej trzy miesiące od planowanej daty wyjazdu z Białorusi.

 Zapisy prowadzone będą do 21.03.2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. nr 228. Podczas zapisu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł na poczet przyszłych kosztów.

 Warunkiem dopuszczającym do uczestnictwa w rajdzie jest udział w IV Maratonie Szosowym Zambrów na dystansie co najmniej 140 km i jego ukończenie.

 Ilość miejsc ograniczona.