HARMONOGRAM akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2017

 1. Rajdy niedzielne o dystansie do 50 km, wyjazdy o godz. 10.00 z targowicy miejskiej, Kierownik – Krzysztof Boruc
 • 7 maja – Dębniki
 • 4 czerwca – Panorama Południowa (postój Tarnowo Goski)
 • 2 lipca – Panorama Północna (postój w Wygodzie)
 • 6 sierpnia – Szumowo
 • 17 września – Czerwony Bór
 1. Wyjazdy niedzielne o dystansie ok. 100 km i więcej, wyjazdy o godz. 8.00 z targowicy miejskiej, Kierownik –  Eugeniusz Borowski
 • 24 – 25 czerwca – Goniądz
 • 16 lipca – Nowogród (kierownik Pan Marek Modzelewski)
 • 12 sierpnia – pielgrzymka do Hodyszewa
 • 2 – 3 września – Białowieża
 1. V Wyścigi kolarskie – sobota 10 czerwca, start godz. 10.00, ul. Wądołowska, Ogrodowa, Lipowa. Kierownik – Eugeniusz Borowski.
 2. III Maraton Szosowy 50 km / 80 km / 140 km / 200 km – 18 czerwca. Kierownik – Eugeniusz Borowski.
  Zapisy na http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/iiimaratonszosowywzambrowie/index.php?akcja=zapisy&iframe=tak
  Regulamin III Maratonu Szosowego na http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/iiimaratonszosowywzambrowie/regulamin.pdf

Regulamin – Zambrów na rowery 2017 na www

Komunikat techniczny 3 Zambrowski Bieg Uliczny 1 maja 2017

 1. Bieg na dystansie 10 km wystartuje o godz. 10:30 – trasa z atestem PZLA
 2. Start biegu na dystansie 5 km nastąpi o godz. 10:40.
 3. Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego.
 4. Trasa: http://sporteam.zambrow.pl/?p=5569
 5. Na trasie Biegu o dystansie 10 km rozstawiony będzie jeden punkt odżywiania na 5-tym km.
 6. Na trasie będą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 7. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przedstawić w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego. Wzór oświadczenia na ostatniej stronie regulaminu http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/iiizambrowskibieguliczny/regulamin.pdf
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 9. Adres Biura Zawodów: Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA (nowy budynek), ul. Wyszyńskiego 8. Biuro będzie czynne: 1 maja 2017 w godzinach 8.00 – 10.00.
 10. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy zawierający: – numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę, talon na obiad do wykorzystania w Fabryce Jedzenia, ul. Piłsudskiego 5. Numer z chipem jest własnością Organizatora i podlega zwrotowi po ukończonym biegu (na mecie).
  Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu, które zapewnia organizator. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 11. Pakiet startowy można odebrać tylko osobiście.
 12. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem w przypadku osób pełnoletnich, zaś w przypadku osób w wieku od 16 do 18 roku życia – legitymacji szkolnej lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość (np. paszport)
 13. Szatnia – będzie czynna w dniu zawodów w Zambrowskim Klubie Sportowym OLIMPIA, ul. Wyszyńskiego 8 (nowy budynek) w godzinach  od 9.30 do 13.00. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych rzeczy bez nadzoru.
 14. Parking dla uczestników imprezy przed budynkiem Klubu (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz przy Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 6a.
 15. Nagrody: każdy, kto ukończy bieg otrzyma ma mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców przewidziano puchary oraz nagrody finansowe. Odbiór nagród finansowych na podstawie ważnego dowodu tożsamości po dekoracjach w Biurze Zawodów.

Stadion Miejski w Zambrowie

9.00 – 10.30 biegi dla dzieci na płycie stadionu

10.30 – start biegu na 10 km ulicami Zambrowa (trasa z atestem PZLA)

10.40 – start biegu na 5 km ulicami Zambrowa

Biuro zawodów, szatnia, toalety:
w budynku Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA (nowy budynek)

Organizatorzy:

Urząd Miasta Zambrów

Stowarzyszenie Sportowo Rekreacyjne SPORTEAM

Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole Podstawowej Nr 3