Pielgrzymka rowerowa do Hodyszewa, 7 sierpnia 2021 r.
GALERIA