I Wyścig Rowerowy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie
5 września 2021 r. – GALERIA